Annonser

Your browser does not support JavaScript...

Medtronic
NEO Abbot

Your browser does not support JavaScript...

SkriftstørrelseAAA

Kompartment (kronisk)

Kronisk kompartment-syndrom oppstår når den fremre eller bakre muskelen, vanligvis i leggen, ikke får plass i sin muskellomme (kompartment) ved anstrengelse.

Muskelhinnen gir ikke tilstrekkelig etter når muskelen sveller. Dette gjør svært vondt, men smerten forsvinner ved hvile. Eneste måten å kvitte seg med problemet er en operasjon der muskelhinnen spaltes. Et lite inngrep som får dramatisk god effekt. 

Det var leger i Sverige som fant denne koblingen til diabetes under en studie på mennesker med leggsmerter (2008/2009). De fant da påfallende mange personer med diabetes som hadde ekstremt høyt trykk i beinmuskulaturen.

Det forskes videre på årsakene, hvem som har stor risiko for å få dette og hvor vanlig det er. De som oftest får denne lidelsen, ser ut til å være kvinner som har hatt diabetes type 1 i mange år og som har komplikasjoner, spesielt i beina. Diagnosen får man ved å måle trykket inne i muskelen under anstrengelse via et tynt kateter.

Når man opererer, har man også merket at personer med diabetes har en tykkere muskelhinne enn de som ikke har diabetes. Dette kan være en av årsakene til at denne gruppa hyppigere får kompartmentlidelsen.

Se kilde og hele artikkelen i Leva med diabetes nr 1-09.

Se også Komplikasjoner ved diabetes.

Sist endret: 17.02.15, Publisert 01.05.10